Đây là tổng hợp những câu nói hay trong xuyên suốt chủ đề đào tạo của Alpha Star Club nói riêng và lĩnh vực BDS, Marketing nói chung.

Đội ngũ Alpha Star Club thiết kế dành tặng cho những người anh em, những người bạn, những người luôn ủng hộ và theo dõi Alpha Star Club. 

Hy vọng chúng có thể góp phần giúp anh em tăng thêm động lực để làm việc cũng như rèn luyện bản thân mình.